Nildet 2022 S/S CAMPAIGN

Nildet 2022 S/S CAMPAIGN

NILDET 2022 S/S CAMPAIGN
Nildet 2022 S/S “Ordinary landscape” Campaign
Photographer:Weishan Hu
Makeup: Wendi Lau
Model: Adorjan, Youga, Lin long,sun wei ting