Nargiz Salwa

Black Sheep

nargizsalwa

Location

Krosno / poland

University

college of art and fashion design (sapu)

Graduation year

2021

"I was born in Siberia, Yakutia, with frosts reaching -50 degrees C, and in the summer up to 20 degrees C. I lived there for several years. I spent my youth in Baku, Azerbaijan. I finally came to Poland from Moscow, to my present husband. After all my travels. , I started my whole passion from scratch in Poland. A few words about myself. I am a person who likes creativity and unconventional solutions. The rich experience gained in various places around the world allows me to use it in everyday life to create and inspire my work and passion. I am a strong person with a strong character who is not afraid of any challenges. Each subsequent challenge determines me to work harder and gives me great satisfaction.

"Urodziłam się na Syberii w Jakucji przy mrozach sięgających -50 st C, w lecie zaś do 20 st C. Mieszkałam tam kilka lat. Lata młodzieńcze spędziłam w Baku w Azerbejdżanie. Przyjechałam finalnie do Polski z Moskwy, do obecnego męża. Po wszystkich podróżach, zaczęłam całą swoją pasję od zera właśnie w Polsce. Kilka słów o sobie. Jestem osobą która lubi kreatywność i nieszablonowe rozwiązania. Bogate doświadczenie zdobyte w różnych miejscach na ziemi, pozwala mi wykorzystywać je w codziennym życiu w kreowaniu i inspiracji mojej pracy i pasji. Jestem mocną osobą o silnym charakterze, która się nie boi żadnych wyzwań. Każde kolejne wyzwanie determinuje mnie do coraz ciężkiej pracy i daje ogromną satysfację."

Latest Collection

Previous collections